|ook 's avonds geopend |gratis parkeren 

 |ook 's avonds geopend |gratis parkeren 

Levenstestament

Neem op tijd de regie in uw eigen hand en leg uw wensen vast in een levenstestament. Een levenstestament is op te splitsen in een algemene volmacht en een akte met medische bepalingen.


Lees hier onze column over het levenstestament in de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (of lees hier de hele Informatiekrant).

Algemene volmacht

In een volmacht staan uw wensen wanneer u niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. U kunt in deze akte iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Dat kan uw partner zijn, of uw kinderen, of iemand anders.

Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld, en voorkomt u dat uw naasten naar de rechter moeten om dit te regelen.


Meer informatie vindt u hieronder in onze brochure.


HJ Notariaat hanteert een vast en gunstig tarief voor een algemene volmacht, ongeacht de inhoud, en ongeacht het aantal besprekingen of wijzigingen.

Wel zo duidelijk! 


Een gratis oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Maak gerust met ons een afspraak of belt u ons! U kunt u voorbereiden voor het gesprek door de checklist in te vullen. Deze vindt u hieronder. 

Medische akte

In een medische akte legt u zaken vast zoals bijvoorbeeld:

- een medische volmacht (wie mag u vertegenwoordigen in het ziekenhuis?);

- de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;

- een euthanasiewens.


Het is belangrijk dat u deze wensen ook kenbaar maakt aan uw (huis)arts. Een kopie van de akte die u bij ons maakt kunt u aan uw arts geven.


De notaris kan met u spreken over uw wensen, en deze vastleggen. Een gratis oriënterend gesprek is altijd mogelijk. Maak gerust met ons een afspraak of belt u ons!


Meer informatie vindt u in de brochure 'praten over uw levenseinde' van de KNMG.


U bent gemachtigd?

U bent gevraagd om de belangen te behartigen van iemand uit uw directe omgeving. Het kan gaan om financiële zaken, het nemen van medische beslissingen, het uitvoeren van persoonlijke wensen of een combinatie hiervan. De afspraken worden vastgelegd in een

volmacht of medische akte.


Als u  hebt toegezegd om dit te doen, wordt u aangewezen als vertrouwenspersoon die namens een ander (de volmachtgever) mag handelen. In de akte wordt u gevolmachtigde genoemd.


Maar, wat betekent dit voor u?

Misschien voelt u zicht verantwoordelijk en vindt u dat u uw medewerking niet kunt weigeren. Maar voordat u uw medewerking toezegt, is het goed om na te gaan wat precies van u wordt verwacht.

Bespreek dit samen met degene die u wil benoemen tot vertrouwenspersoon. 

Meer informatie vindt u ook in onderstaande brochure.

 

Bekijk gegevens
Uitverkocht